Nhẫn bạc ta vặn xoắn cho nữ Aurora, Nhẫn nữ phong cách đơn giản Hàn Quốc NA06

49,000 

Size nhẫn bạc đo theo hướng dẫn ở phần ảnh sản phẩm.

Size nhẫn được quy về như sau:

• Chu vi ngón tay 4.5 – 4.7cm ~ đường kính nhẫn bạc 1.5cm

• Chu vi ngón tay 5.0 – 5.2cm ~ đường kính nhẫn bạc 1.6cm

• Chu vi ngón tay 5.4 – 5.6cm ~ đường kính nhẫn bạc 1.7cm

• Chu vi ngón tay 5.8 – 6.0cm ~ đường kính nhẫn bạc 1.8cm