Lắc tay bạc Ý mặt đá

115,000 

Bạc
Binh thương, Thanh lịch, Dân tộc, Cổ điển
Dịp: Sinh nhật
Việt Nam
Nữ
Dạng Hạt, Dạng chuỗi, Hạt Charmed, Vòng cổ choker
24 tháng
Danh mục: