Lắc tay bạc bồ câu đính đá

129,000 

Bạc
Binh thương, Thanh lịch, Dân tộc, Cổ điển
Dịp: Ngày kỷ niệm
Việt Nam
Nữ
Dạng Hạt, Dạng chuỗi
12 tháng
Danh mục: